โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ๓๓๓/๒๘ หมู่บ้านธนาวัลย์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ | โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๕๒๕๒๓ โทรสาร ๐๕๓ – ๒๔๕๒๘๒
Home About us News Activity News Workings Contact us


ดูข่าวสารทั้งหมด 


09/01/2558
WAIDAROONKINDERGARTEN
กิจกรรมทำบุญตักบาตร [317view]

เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปี 2558  กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันศุกร์ที 9 มกราคม 2558 พระสงฆ์จากวัดพระนอนขอบม่วง ได้ม?...

อ่านต่อ..

09/01/2558
[322view]
20/12/2557
[142view]
10/12/2557
[248view]
04/12/2557
[205view]
    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/2556
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [506view]

ทดสอบระบบ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/543
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [255view]

ทดสอบระบบค่ะ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นั่นคือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนแรกการเปิด AEC กำหนดข?...
อ่านต่อ..
เอนก  กระแจ่ม - กวินทรา ใจซื่อ           "โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ทุกวันยายจะไปรับ-ไปส่ง แต่...
อ่านต่อ..