โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ๓๓๓/๒๘ หมู่บ้านธนาวัลย์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ | โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๕๒๕๒๓ โทรสาร ๐๕๓ – ๒๔๕๒๘๒
Home About us News Activity News Workings Contact us


ดูข่าวสารทั้งหมด 


07/08/2557
WAIDAROONKINDERGARTEN
กิจกรรมวันแม่ชั้นอนุบาล 1-2 [133view]

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557 ขอบคุณแม่ที่สอนให้หนูเป็นเด็กดี ณ ลานกิจกรรมของโรงเรี...

อ่านต่อ..

31/07/2557
[102view]
25/07/2557
[79view]
30/06/2557
[112view]
15/01/2557
[280view]
    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/2556
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [305view]

ทดสอบระบบ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/543
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [127view]

ทดสอบระบบค่ะ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นั่นคือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนแรกการเปิด AEC กำหนดข...
อ่านต่อ..
เอนก  กระแจ่ม - กวินทรา ใจซื่อ           "โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ทุกวันยายจะไปรับ-ไปส่ง แต่...
อ่านต่อ..