โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ๓๓๓/๒๘ หมู่บ้านธนาวัลย์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ | โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๕๒๕๒๓ โทรสาร ๐๕๓ – ๒๔๕๒๘๒
Home About us News Activity News Workings Contact us


ดูข่าวสารทั้งหมด 


04/10/2558
WAIDAROONKINDERGARTEN
กิจกรรมรื่นเริงก่อนปิดภาคเียน [135view]

กิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้เด็กๆประจำทุกปี วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ. ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่...

อ่านต่อ..

18/09/2558
[514view]
11/08/2558
[471view]
07/08/2558
[230view]
29/07/2558
[452view]
    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/2556
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [684view]

ทดสอบระบบ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


13/06/543
WAIDAROONKINDERGARTEN
ทดสอบระบบ [388view]

ทดสอบระบบค่ะ ...

อ่านต่อ..

    ดูข่าวสารทั้งหมด 


เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นั่นคือการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนแรกการเปิด AEC กำหนดข?...
อ่านต่อ..
เอนก  กระแจ่ม - กวินทรา ใจซื่อ           "โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ทุกวันยายจะไปรับ-ไปส่ง แต่...
อ่านต่อ..